१. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत  : १८ फेब्रुवारी २०२२ (संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत)
२. अर्जाची छाननी व निवड प्रक्रिया         : १९ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२२
३. निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी जाहीर करणे  : २ मे २०२२
४. कार्यशाळा                                                    : मे २०२२
५. पाठ्यावृत्तीचा कालखंड                                 : जून २०२२ ते एप्रिल २०२३
६. सांगता शिबीर : सविस्तर अहवाल सादर करणे, प्रकल्पाचे सादरीकरण आणि तज्ञांशी चर्चा.                                  : मे २०२३